Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

Wie is wie?

Een archief is mensenwerk. Het zijn archiefvormers die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het erfgoed, zowel binnen organisaties en instellingen als voor wat hun persoonlijk archief betreft. En het zijn archivarissen die in samenwerking met andere archiefmedewerkers het erfgoed op slagen en toegankelijk maken. Het personeel zorgt dat de doelstellingen gerealiseerd worden. Het wordt daarin bijgestaan door een wetenschappelijk comité en rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

AMVB - medewerkers

Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering is een pluralistisch orgaan dat bestaat uit effectieve leden. De vergadering komt minimaal twee maal per jaar samen. Zij bepaalt het beleid en keurt het beleidsplan, het werkingsverslag en het financieel verslag goed.

  • Leden van de AV zijn: Tom Bervoets, Hans Berquin, Daniel Bex, Lieven Boelaert, Greta Boon, Marjan Buyle, Leo Camerlynck, Bruno Claesen (penningmeester), Philippe Debroe, Kris De Smet, Jari Demeulemeester, Erwin Eysackers (voorzitter), Steph Feremans, Karla Goetvinck, Carlo Jengember, Wies Jespers, Anton Maertens, Wim Meyers (secretaris), Herman Mennekens, André Monteyne, Yvo J.D. Peeters, Eddy Put, Lode Van Biervliet, Patrick Van De Nieuwenhof, Marc Van Der Biesen, Bernadette Vriamont en Koen Haspeslagh (waarnemer).

De leden van de Raad van Bestuur worden gekozen uit de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur komt maandelijks samen, bestuurt het AMVB en waakt over de doelstellingen en haar werking.

  • De Raad van Bestuur is samengesteld uit volgende leden: Daniel Bex, Bruno Claesen (penningmeester), Erwin Eysackers (voorzitter), Steph Feremans, Karla Goetvinck, Anton Maertens, Wim Meyers (secretaris) en Koen Haspeslagh (waarnemer).

Wetenschappelijk Comité

Het AMVB wordt in haar werking ook bijgestaan door een wetenschappelijk comité, samengesteld uit afgevaardigden van verschillende archief- en academische instellingen. Twee keer per jaar komen de leden samen met de AMVB-staf. Maken deel uit van het wetenschappelijk comité: Marnix Beyen (UA), Tom Cobbaert (ADVN), Chantal Kesteloot (Cegesoma), Wim Meyers (AMVB), Hans Vandevoorde (VUB) en Linda Van Santvoort (UGent).