Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Nieuw Arduinnummer

AMVB sluit het erfgoedjaar 2019 af met een nieuw tijdschriftnummer. In de artikels van Arduin 26 nemen we afscheid van twee archivarissen en het project VELOMUSEUM.brussels. We verwelkomen een nieuwe directeur en twee archivarissen en geven u alvast een voorsmaakje in onze tentoonstelling BLIJVEN PLAKKEN. Affiches in het Brusselse straatbeeld. De gastbijdragen van Dries Vanysacker en de Arnold De Schepper vertellen u meer over de  wielersport en de katholieken en de archiveringsmethode van de Nationale Bank van België. 

Wil u een exemplaar bestellen? Dat kan door gewoon een mail te sturen naar info@amvb.be en 15 euro over te schrijven op BE66 4331 0620 7143.