Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

BLIJVEN PLAKKEN.Affiches in het Brusselse straatbeeld

"BLIJVEN PLAKKEN. Affiches in het Brusselse straatbeeld" is een initiatief van het AMVB dat uitpakt met een gratis tentoonstelling over de opkomt, ontwikkeling en professionalisering van talrijke Nederlandstalige gemeenschapsvormende initiatieven in de hoofdstad. Het is een selectie van affiches die u doet proeven van het brede palet aan sociaal-culturele groepen, structuren en instellingen met een internationaal karakter. 

U krijgt een gevarieerde inkijk in onze rijke affichecollectie die ondertussen meer dan 25.000 objectnummers bevat. De affiches van Ever Meulen. GAL of Gerard Alsteens, muziekiconen uit de Ancienne Belgique en de dik beplakte affichezuilen zijn een rijke bron aan informatie voor iedereen die wil achterhalen hoe de Nederlandstaligen zich in hun hoofdstad organiseerden en uitdrukten. De tentoonstelling vangt aan kort na de Tweede Wereldoorlog, na de grote bloeiperiode van de gouwbonden. Ze illustreert een Bruisend Brussel van culturele initiatieven, geëngageerde burgers en de maatschappelijke antwoorden die mensen proberen te formuleren op de uitdagingen die het leven in een grootstedelijke omgeving hen aanreikt. 

Meer dan een archief en een museum 

U kan heel wat topstukken en collector-items bezichtigen, zoals één van de eerste Mallemunt affiches. Het AMVB wil met deze tentoonstelling meer zijn dan enkel een archief en een museum. In het atelier kunnen de bezoekers zelf de handen uit de mouwen steken. Aan de hand van de beeldbank kunnen ze hun eigen interpretatie van de BLIJVEN PLAKKEN affiche maken. Daarnaast worden er ook nog groepsrondleidingen voor volwassenen, kinderen en NT-2 cursisten aangeboden. Reserveer hier uw rondleiding.