Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

Vacatures

Vacature bij Archiefbank Vlaanderen.

Vacature Coördinator Archiefbank Vlaanderen
(voltijds voor onbepaalde duur)


Archiefbank Vlaanderen is de landelijk erkende organisatie met expertise omtrent privaat archivalisch
erfgoed. Archiefbank brengt private archieven en collecties in Vlaanderen in kaart en ondersteunt de
ontsluiting, waardering, bewaring en valorisatie ervan.


Taakomschrijving
§ administratieve leiding (coördineren, plannen en organiseren, opvolgen en evalueren, rapporteren aan
de overheid en aan het Bestuur, implementeren van het beleid)
§ financieel beheer (budgettaire planning en opvolging)
§ visieontwikkeling en uittekenen van strategieën, campagnes en (harvest)projecten opzetten
§ ontwikkelen en schrijven van erfgoed en IT-projecten om bijkomende middelen te verwerven
§ (nieuwe) samenwerkingsverbanden en netwerken opzetten
§ gezicht en aanspreekpunt zijn in het brede netwerk (PR). Hij/zij vertegenwoordigt Archiefbank in de
sector en zorgt voor de communicatie met externe medewerkers, partners en ontwikkelaars die data
willen gebruiken
§ spil van de expertisedeling (HR): interne communicatie, ondersteuning, taakverdeling en evaluatie van
het team
§ opvolgen van internationale samenwerkingen
§ transitiemanager (ervaring in projectwerking en veranderingsmanagement)


Profiel
§ master humane wetenschappen met minimaal 5 jaar relevante ervaring
§ ervaring met archiefbeheer strekt tot aanbeveling
Vaardigheden
§ strategisch handelen
§ coördineren, plannen en organiseren
§ leiding geven
§ samenwerken en netwerken
§ klant- en resultaatgerichtheid
§ organisatiebetrokkenheid
§ flexibiliteit
§ analyse van bv. data i.f.v. rapportering of nieuwe technische ontwikkelingen
§ communicatie, presenteren en diplomatie
§ expertiseopbouw en expertisedeling


Aanbod
§ een contractuele betrekking van onbepaalde duur vanaf 1 maart 2020
§ aanstelling en verloning conform de wettelijke barema's van de CAO (PC 329.01)
§ plaats van tewerkstelling: een van de landelijke culturele archieven, vergaderingen met
beurtrolsysteem, mogelijkheid tot thuiswerk
§ flexibele werktijden en vakantieregeling
§ gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en fietsvergoeding


Interesse?
Stuur je C.V. en motivatiebrief voor 14 februari 2020 naar sollicitatie@archiefbank.be.
Na een selectie op basis van het jobprofiel vinden gesprekken met de geselecteerde kandidaten plaats
(tweede helft van februari 2020).
ABV voert een aanwervingsbeleid gebaseerd op gelijke kansen en diversiteit.
Voor vragen kan je terecht bij info@archiefbank.be

 

Wil je ons als vrijwilliger helpen in het archief?

Alvast bedankt voor je interesse. Hier vind je alle nodige info.

Het AMVB maakt werk van diversiteit.