Projecten 2002-2011

 Digitaliseringproject (2010)

In januari 2010 startte het AMVB een digitalisering- en archiveringsproject op. De verslagboeken, losse notulen, reglementen, statuten en ledenbladen kwamen als kerndocumenten van de vrijwilligersverenigingen in aanmerking. Het resultaat: 730 archiefstukken van 52 vrijwilligersverenigingen werden gedigitaliseerd volgens de huidige standaarden en kwaliteitseisen. De archiefstukken van vóór 1940 zijn online beschikbaar. Stukken van jongere datum zijn digitaal raadpleegbaar in de leeszaal.

 Lief & Daad (2011)Erfgoeddag 2011 stond in het teken van de armoe. De rederijkerskamers hielden hun 28 internationale congres in Brussel. Aangezien in het AMVB de archieven van de toneelverenigingen berusten die in de 19e of 20e eeuw de titel van een oude rederijkerskamer mochten voeren, was de link snel gemaakt. Het AMVB ging in het rijke erfgoed van die verenigingen op zoek naar getuigenissen over armoede in Brussel. De ene vereniging was al actiever dan de andere en organiseerde benefietvoorstellingen voor de weduwen en de wezen van afgestorven leden, zamelde tin in voor recyclage of ijverde voor een spaarsysteem dat alle leden ten goede kwam. 
HOBO, een dagcentrum voor thuislozen en de buur van het AMVB, bezocht in aanloop van de tentoonstelling de collectie achter de schermen. De deelnemers aan het wekelijkse kunstatelier lieten zich inspireren om hun visie op Brussel weer te geven. Een aantal van deze werken werden tentoongesteld.

Herinnering & Migratie (2008-2010)
In het meerjarig project Herinnering & Migratie werd de diversiteit van Brussel in beeld gebracht binnen de domeinen van het AMVB: erfgoed, archieven en verenigingen.
Het resultaat van het eerste luik was de tentoonstelling in 2009: Herinnering & Migratie. Erfgoed van nieuwe Brusselaars, waarin 19 nieuwe Brusselaars hun persoonlijke herinneringen, hun erfgoed, voorstelden. Aansluitend volgde er een cursus archiefbeheer in het AMVB. Deze cursus was bestemd voor de Brusselse verbonden van zelforganisaties.

Het tweede luik behandelde de migratie naar Brussel tijdens het interbellum. In Herinnering & Migratie. Verenigingen van nieuwe Brusselaars tijdens het interbellum werd een vergelijking gemaakt tussen een Vlaamse, een Waalse en buitenlandse verenigingen van migranten in Brussel tijdens het interbellum. De publicatie is nog steeds beschikbaar.
In samenwerking met Erfgoedcel Brussel, BON vzw, Bel'Afrika, NT2 - instellingen, Stadsarchief Brussel ea.

30 jaar_30 verhalen. (2007-2008)
In 2007 bestond het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel dertig jaar. Het AMVB vierde dit met een colloquium op 9 november 2007 en een tentoonstelling vanaf 24 oktober 2007. Daarbij wilden we niet onze eigen geschiedenis in een retrospectieve expositie te kijk stellen, maar voortbouwen op het principe van een ‘lappendeken'. Dertig uiteenlopende items werden voorgesteld, dertig verhalen erbij verteld. Het ging om verhalen die zich afspelen of afspeelden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ruimte en spel in en rond de KVS (2006)
Het AMVB verwierf in 2004 het omvangrijke cultureel erfgoed van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). De KVS neemt al meer dan 100 jaar een belangrijke plaats in in het Nederlandstalige cultuurleven. Gedurende haar bestaan heeft ze de Vlaamse culturele aanwezigheid in Brussel gegarandeerd.
De doelstellingen van dit project waren: de inventarisatie van het archief van de KVS, de conservering van de maquettes en de scenografische plannen, het in kaart brengen van KVS erfgoed dat elders berust, een publicatie over de KVS en een tentoonstelling over de scenografie en de architectuur.
In samenwerking met AAS (Dhooghe & Werckx), Erfgoedcel Brussel, KVS en Sint-Lukasarchief vzw

Brussel aan het werk - uitgebeend (2004-2005)
In 2004 realiseerde het AMVB een project rond mondelinge geschiedenis met als titel Brussel aan het werk. Bedoeling bij dit project was de werkende Brusselaars te interviewen over hun werkervaringen. In de eerste fase werd het onderzoek toegespitst op beroepen uit de wereld van de voeding. Omdat de Brusselse voedingssector nog te omvangrijk was om in één project te vatten, werd het beroep van de beenhouwers naar voren geschoven als interessant onderwerp voor verder onderzoek, dit resulteerde in het project Uitgebeend in 2005.
In het eerste deel werden de 26 interviews getranscribeerd via het coderingsprogramma nvivo. Een tweede deel bestond uit een tentoonstelling. De tentoonstelling vertrok vanuit en aantal interviews van beenhouwers en slagers en plaatste hun verhaal centraal.
In samenwerking met Erfgoedcel Brussel

De grote en kleine geschiedenis van de kassei (2003-2004)
De grote en kleine geschiedenis van de kassei was een project mondelinge geschiedenis over de buurt rond de Antwerpsesteenweg, de centrale as van de Brusselse Noordwijk. De "kassei" is de volkse benaming van deze steenweg. Gevelstickers sierden het Brussels straatbeeld en herinnerden hoe het vroeger was. Daarnaast verscheen er een gelijknamige publicatie.
In samenwerking met Erfgoedcel Brussel en RISO Brussel

Vlaggen-project (2001-2002)
Met dit project wilde het AMVB een onderdeel van het erfgoed van Brusselse Nederlandstalige verenigingen dat zij in haar bezit heeft, archiveren en ontsluiten. Vertrekkend van de conservatie van de collectie dundoeken en de ontsluiting hiervan naar het publiek toe (door o.a. tentoonstellingen en publicaties), werd gekomen tot een artistiek project in een stadswijk die minder gekend en ontwikkeld is.
Het project bestond uit twee tentoonstellingen: Van pluisjes en luisjes over het conserveren en restaureren van vlaggen en Hoog waait de vlag. Over de banistiek van Vlaamse verenigingen in het Brusselse tijdens de 19de en 20ste eeuw. Aansluitend werd er door hedendaagse kunstenaars een actualisering gemaakt in het straatbeeld en er verscheen een publicatie: hoog waait de vlag.

Andere projecten
150 jaar Vlaamse studenten in Brussel (2006), August Vermeylen (2004), Van leeuwen en leeuwinnen. De Vlaamse gedachte van Emmanuel Hiel tot Lydia Deveen (2004), Archief en Educatie (2003-2004), Poppen in de kast (2003), Kunstvrienden van schaarbeek (2003), Tegenwoordig in Brussel (met de VUB, 2002), Brusselse geschiedenis verteld en ontsloten (2002),...