Recente projecten en activiteiten

  • 9 maart 2017, STUDIEDAG: ARCHIEVEN UIT DE BOOT OF OP DE KAR! Participatieve revolutie of evolutie?

De participatiesamenleving heeft stilaan ook de archiefwereld in de ban. Is uw organisatie al participerend bezig? 

 

_______________________________________________________________________ 

>> Theo Thomassen nodigt u uit op deze studiedag. Het thema blijkt een van zijn stokpaardjes (klik op de foto om de video te laten afspelen)

_______________________________________________________________________

De studiedag opent en sluit  met twee keynotesprekers en autoriteiten op vlak van archiefopleidingen in Nederland en Vlaanderen: Theo Thomassen, emeritus hoogleraar archiefwetenschap bij de afdeling Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam en Frank Scheelings, voorzitter van de master na master Archivistiek Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer aan de Vrije Universiteit Brussel.

In de loop van de dag kan u in verschillende ronde tafelsessies aan de hand van praktische cases participatieve initiatieven in archieven bespreken. Nationale en internationale veldwerkers uit de archiefwereld en andere sectoren delen met u hun positieve ervaringen en valkuilen. Deze bevindingen worden theoretisch onderbouwd en opgevolgd door de keynotesprekers.

______________________________________________________________________________

PROGRAMMA:

9:00 Ontvangst met koffie/thee

9:20 Erwin Eysackers, AMVB-voorzitter: Inleiding 

9:30 Sven Gatz, Vlaams Minister van cultuur, jeugd en media en Brussel: Welkomstwoord

9:40 Frank Scheelings, voorzitter van de master na master Archivistiek Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer aan de Vrije Universiteit Brussel: Theoretisch kader van participatieve werkingen in archieven

10:30 Praktische cases in parallelle rondetafelsessies:

  • Katie Cameron, Archive and outreach officer Marks and Spencer Company Archive: Challenges in outreach activities and community programme
  • Daphne Gemballa, Leerkracht KA Middenschool Halle: Geef Brusselse jongeren en hun ouders een stem in een participatief traject van het Lucernacollege en het AMVB 
  • Riet Decuyper, Stafmedewerker Het Punt, Vrijwilligers en staf van het Punt archiveren hun eigen archief
  • Tijs Goethals, Intergemeentelijk archivaris Poperinge-Vleteren Stadsarchief Poperinge: Toeleidingsmechanismen naar een archief: vrijwilligerswerking, educatie en reminiscentie....
  • Marika Ceunen, Archivaris Stadsarchief Leuven: Digitaliserings-en ontsluitingstraject Itinera Nova in de gevangenis van Leuven
  • Martine Vermandere, Projectmedewerker AMSAB: Publieksgerichte projectwerking in archieven
  • Piet Creve, Archivaris en projectmedewerker AMSAB: Het verschil tussen proces, product en eigenaarschap in een traject met de Ghanese gemeenschap

12:30 Lunch

13:30 Theo Thomassen, emeritus hoogleraar archiefwetenshap bij de afdeling Mediastudies aan de Universiteit Amsterdam: Problematisering en toekomstperspectieven van participatieve werkingen in archieven

14:00 Frank Scheelings en Theo ThomassenSamenvattend interactief moment en vragenronde 

14:30 Pascal Smet, VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedenbeleid: Afsluitende toespraak 

______________________________________________________________________________

VERSLAG: 

Dat deze vragen de sector bezighouden, getuigt van de grote opkomst van 90 archivarissen, publiekswerkers en erfgoedliefhebbers op 9 maart 2017 in de Brusselse KVS.

Daarom bundelden we een verslag en artikels in dit tijdschrift Arduin 21. U kan het hier bestellen.

De PowerPoint Presentaties van de sprekers kan u hierboven raadplegen.

Nagenieten van de studiedag kan u met deze foto's

_______________________________________________________________________

Deze studiedag is een initiatief van

 

 _______________________________________________________________________

In samenwerking met/ met de steun van 

           

 

           


          


2012-2016 SODA - Overdracht digitaal archief in 10 stappen

Diverse archiefinstellingen en expertisecentra werkten reeds verschillende strategieën en softwarepakketten uit in hun streven naar digitale duurzaamheid. Deze toepassingen zijn meestal gericht op grote erfgoedactoren waar voldoende middelen en kennis voorhanden zijn. De eisen die gesteld worden aan een volwaardig e-depot zijn voor kleine erfgoedinstellingen in Vlaanderen moeilijk te realiseren. Het AMVB probeert in samenwerking met diverse partners uit de erfgoedsector een leemte op te vullen door de resultaten van deze waardevolle onderzoeken te vertalen naar een praktisch stappenplan voor de opslag van digitaal archief in kleine archiefinstellingen.

De projectresultaten kan u hier bekijken en worden verspreid via de CESTwiki op pagina 1 en 2.  

2010-12 Vlaams geheugen van Brussel

U herkent ongetwijfeld de kleine logo’s van het Nederlandstalig onderwijs die het Brusselse straatbeeld sieren. U herinnert zich de kleurrijke Zinnekeparades van (sociaal-)culturele instellingen, verenigingen, scholen, ateliers, jeugdhuizen, culturele centra, folkloristische groepen, gemeenschappen en wijken uit Brussel. Maar weet u hoe, wie of wat aan de wieg stond bij de uitbouw van de huidige Vlaamse organisaties, verenigingsleven en de immense ‘boom’ aan Irisfeesten, Gulden Ontsporingen, theaterfestivals, mobiliteitsdagen in deze Zennestad en aangrenzende gemeenten?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden startte het AMVB in 2010 met het project Vlaams geheugen van Brussel. Met de steun van de VGC, Brusselse Aangelegenheden van de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Brussel trok een oral historian gepakt en gezakt langs de huizen in en rond Brussel om mondelinge bronnen over het Nederlandstalig cultureel en sociaal-cultureel verenigingsleven te verzamelen en ontsluiten. Dit project leverde 24 geactualiseerde kersverse mondelinge getuigenissen op van bekende en minder bekende Brusselse Vlamingen uit de eerste en tweede generatie op. In interview vertellen ze hun verhaal en persoonlijke ervaringen over dit rijke verleden van Brussel. U kan de resultaten van het project in de geluidsbank beluisteren en raadplegen.

2011-2012 DigiGIDS

Op 1 juli 2011 startte het project rond digitale duurzaamheid voor kleine vzw's en feitelijke verenigingen in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse minister, bevoegd voor Brussel. Meer informatie over de doelstellingen vind je hier.

Voor de tussentijdse verslagen kan je hier terecht. De eindresultaten van dit project vind je hier.

Beschikbare documenten

-Overzicht projectresultaten

-Enquête betreffende de noden van kleine organisaties rond digitale bewaring

-Standaard ordeningsplan voor vzw's

-Semi-automatische structuur om bestanden retroactief te ordenen 

-Handleiding bij de semi-automatische structuur