Recente projecten

2012-2016 SODA - Overdracht digitaal archief in 10 stappen

Diverse archiefinstellingen en expertisecentra werkten reeds verschillende strategieën en softwarepakketten uit in hun streven naar digitale duurzaamheid. Deze toepassingen zijn meestal gericht op grote erfgoedactoren waar voldoende middelen en kennis voorhanden zijn. De eisen die gesteld worden aan een volwaardig e-depot zijn voor kleine erfgoedinstellingen in Vlaanderen moeilijk te realiseren. Het AMVB probeert in samenwerking met diverse partners uit de erfgoedsector een leemte op te vullen door de resultaten van deze waardevolle onderzoeken te vertalen naar een praktisch stappenplan voor de opslag van digitaal archief in kleine archiefinstellingen.

De projectresultaten kan u hier bekijken en worden verspreid via de CESTwiki op pagina 1 en 2.  

2010-12 Vlaams geheugen van Brussel

U herkent ongetwijfeld de kleine logo’s van het Nederlandstalig onderwijs die het Brusselse straatbeeld sieren. U herinnert zich de kleurrijke Zinnekeparades van (sociaal-)culturele instellingen, verenigingen, scholen, ateliers, jeugdhuizen, culturele centra, folkloristische groepen, gemeenschappen en wijken uit Brussel. Maar weet u hoe, wie of wat aan de wieg stond bij de uitbouw van de huidige Vlaamse organisaties, verenigingsleven en de immense ‘boom’ aan Irisfeesten, Gulden Ontsporingen, theaterfestivals, mobiliteitsdagen in deze Zennestad en aangrenzende gemeenten?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden startte het AMVB in 2010 met het project Vlaams geheugen van Brussel. Met de steun van de VGC, Brusselse Aangelegenheden van de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Brussel trok een oral historian gepakt en gezakt langs de huizen in en rond Brussel om mondelinge bronnen over het Nederlandstalig cultureel en sociaal-cultureel verenigingsleven te verzamelen en ontsluiten. Dit project leverde 24 geactualiseerde kersverse mondelinge getuigenissen op van bekende en minder bekende Brusselse Vlamingen uit de eerste en tweede generatie op. In interview vertellen ze hun verhaal en persoonlijke ervaringen over dit rijke verleden van Brussel. U kan de resultaten van het project in de geluidsbank beluisteren en raadplegen.

2011-2012 DigiGIDS

Op 1 juli 2011 startte het project rond digitale duurzaamheid voor kleine vzw's en feitelijke verenigingen in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse minister, bevoegd voor Brussel. Meer informatie over de doelstellingen vind je hier.

Voor de tussentijdse verslagen kan je hier terecht. De eindresultaten van dit project vind je hier.

Beschikbare documenten

-Overzicht projectresultaten

-Enquête betreffende de noden van kleine organisaties rond digitale bewaring

-Standaard ordeningsplan voor vzw's

-Semi-automatische structuur om bestanden retroactief te ordenen 

-Handleiding bij de semi-automatische structuur