Archievenoverzicht

 

Nieuwe aanwinsten worden bij de eerste verwerking geregistreerd in de Adlib-catalogus. Opzoekingen in de collectie kunnen ook via een andere weg. Het archievenoverzicht biedt de mogelijkheid om op een snelle manier na te gaan welke archieven en verzamelingen in het AMVB berusten. Het is geen statisch instrument, maar evolueert (jaarlijks) naargelang er nieuwe overdrachten binnenkomen. Ook de vordering van de inventarisatie heeft zijn invloed op het archievenoverzicht. Voor een recente inhoud en structurering van deze onderdelen, kan u het meest recente archievenoverzicht bekijken. 

Het archievenoverzicht bestaat uit drie grote onderdelen.

  1. Organisaties
  2. Personen en families
  3. Verzamelingen

      Elk archief heeft een uniek nummer (vb. BE AMVB 123). Dit is het archiefnummer. Het staat telkens aangegeven naast de naam van elk archief. U hebt dit nummer nodig om stukken aan te vragen voor inzage in onze leeszaal. Door op de naam van het archief te klikken komt u terecht in onze catalogus. Opgelet: niet alle archieven zijn in onze catalogus ingevoerd omdat ze nog in verwerking zijn.