Interessante links

BRIO
Het Brussels Informatie-, Documentatie en Onderzoekscentrum werd in mei 2005 opgericht als consortium van onderzoeksgroepen uit de Vlaamse universitaire associaties in Brussel. Het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel van de Vrije Universiteit Brussel en het Studiecentrum voor Ondernemerschap van de KUBrussel/EHSAL vormden de basis van dit initiatief dat met steun van de Vlaamse Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel en in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie tot stand werd gebracht. BRIO vertegenwoordigt aldus meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek over Brussel, zijn (inter)nationale context en het Vlaamse gemeenschapsleven in de hoofdstad. BRIO beoogt de uitbouw van een wetenschappelijk onderzoekssteunpunt over Brussel en de Vlaamse rand. Naast het uitvoeren van een onderzoeksprojecten, ontwikkelde BRIO zich ook als een virtueel informatie- en documentatiecentrum, een verzamelpunt voor wetenschappelijk onderzoek, beleidsinformatie, publicaties en statistieken over Brussel.
www.briobrussel.be

Familiekunde Vlaanderen - Regio Brussel
Voorheen VVF-Brussel.
U bent gebeten door genealogie en wilt aan uw stamboom beginnen? Dan is Familiekunde Vlaanderen uw kennisknooppunt. Zeker de Brusselse afdeling Familiekunde Brussel mag u niet links laten liggen. Op de laatste zaterdag van iedere maand (uitgezonderd schoolvakanties) kunt u in het genealogisch documentatiecentrum van Familiekunde Brussel (gevestigd in het AMVB) terecht voor advies en specifieke literatuur.http://www.familiekunde-brussel.be/

Onthaal en Promotie Brussel
Het OPB staat in voor de promotie van Brussel in Vlaandere en ondersteunt activiteiten van Nederlandstalige Brusselaars.
www.uitinbrussel.be

Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen 
De VVBAD wil de medewerkers van bibliotheken, archieven en documentatiecentra, ondersteunen zodat zij op de hoogst mogelijke professionele wijze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van de samenleving, van hun opdrachtgevers en van hun gebruikers.
www.vvbad.be

Erfgoedcel Brussel
De Erfgoedcel Brussel voert het convenant uit tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap om het Brussels erfgoed beter bekend te maken bij het publiek en het maatschappelijk draagvlak te vergroten.
www.erfgoedcelbrussel.be  

FARO
in 2008 versmelten Culturele Biografie Vlaanderen vzw (CBV) en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw (VCV) tot één organisatie: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.
www.faronet.be  

Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is de basis en draaischijf voor de Vlaamse Gemeenschap in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken.
www.vgc.be
Het cursusaanbod in Brussel vind je terug op www.vgc.be/cursusaanbod

Kunsten en Erfgoed
Kunsten en Erfgoed maakt deel uit van het Vlaams ministerie voor Cultuur. Kunsten en Erfgoed draagt als uitvoerder van het beleid van de Vlaamse regering, actief bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunsten- en cultureel-erfgoedlandschap.
www.kunstenenerfgoed.be  

Brusselse Museumraad
De Brusselse Museumraad (BMR) vormt sedert 1995 een overkoepelende vereniging voor de musea van het Brussels Gewest. Dit netwerk bestaat uit een zo'n tachtig federale, gemeentelijke, gemeenschaps- en privémusea.
http://www.brusselsmuseums.be

Depotwijzer
Ik denk dat er houtworm in mijn collectiestukken zit – is dat een probleem? Er is waterschade aan mijn schilderijen en documenten – wat nu? Hoe pak ik de verhuis van mijn collectie en inrichting van mijn ruimte het beste aan?Is het hier eigenlijk niet te vochtig voor mijn collectie? Hoe voorkom ik dat mijn zilver zwart wordt? Wat is tegenwoordig de maatstaf om een goede inventaris te hebben? Het antwoord op deze en tal van andere vragen vind je op de website
www.depotwijzer.be, die almaar aangroeit met nuttige en betrouwbare informatie. Deze website is een initiatief van de vijf Vlaamse Provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het kader van hun regierol voor depotbeleid.