Broedstoof

In de ideale wereld komen archiefstukken geschoond en netjes verpakt binnen bij het archief. In werkelijkheid is het echter vaak anders. Calamiteiten, onaangepaste bewaarplaatsen en omstandigheden zorgen soms voor schimmels op archiefstukken. Het AMVB gaat de strijd aan tegen deze stille schadefactor met een broedstoof. Met dit apparaat kan worden bepaald of er sprake is van schimmelaantasting in de overgedragen stukken. Zo komen we te weten welke stukken geïsoleerd en gereinigd moeten worden.

 >>> Meer te weten komen over hoe een broedstoof werkt? Klik op de afbeelding hierboven en ontdek hoe we te werk gaan.  

Hebt u de smaak te pakken en wil u ook gebruik maken van de broedstoof? Dat kan gratis na een afspraak via info@amvb.be

______________________________________________________________________________