Digitaal erfgoed

 

De digitale revolutie heeft heel wat deining veroorzaakt in de archiefwereld. Anders dan de aanpak van klassieke archiefstukken die vaak pas na enkele decennia in handen van de archivaris belanden, is bij digitaal erfgoed directe actie aangewezen om een duurzame bewaring te garanderen.  Het AMVB zette daarom in op het project Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (SODA). In 2017 start de onsluitingsfase, de creatie van een digitale leeszaal. Die zal de raadpleging mogelijk maken van zowel 'digital born' archief als van gedigitaliseerde stukken. Hieronder vindt u reeds enkele digitale collecties.

___________________________________________________________________________________

AMVB-Geluidsbank

De geluidsbank van het AMVB vormt een curieus geheel. De verzameling kwam tot stand op basis van meerdere projecten mondelinge geschiedenis:

 • Brussel verteld en ontsloten (over het sociaal-cultureel verenigingsleven), 
 • Brussel aan het werk (over de Vlaamse middenstander), 
 • De grote en kleine geschiedenis van de kassei (over de Noordwijk) en 
 • Het Vlaams Geheugen van Brussel.

De resultaten van deze projecten - in totaal meer dan 70 interviews - werden geïnventariseerd en zijn raadpleegbaar in het AMVB.

Naar aanleiding van het meest recente project Het Vlaams Geheugen van Brussel werd per geïnterviewde persoon een kort audiofragment geselecteerd. Het is hieronder te beluisteren. U kan tevens de ontsluitingsfiche en de foto van de geïnterviewde raadplegen.

 NIEUW: UITGESCHREVEN EN NIEUWE INTERVIEWS DOOR ONZE VRIJWILLIGERS

Het project wordt verdergezet door een enthousiaste vrijwilligersgroep. Wies Jespers, Wim Meyers, Bruno Claesen, Relinde Raeymaekers en Guy Sneyers zijn betrokken bij het aanmaken, verzamelen en betekenis geven van interviews over het Nederlandstalig collectief geheugen in Brussel.

Samen met stagiaires interviewden onze vrijwilligers recent Johan Leman en Jeanne Damen. Binnenkort vindt u hier de uitgeschreven interviews van Wim Kennis, Clara Haesaert en Hugo Weckx.

 

 

 

 

Ondertussen zijn onze vrijwilligers ook bezig met het verder ontsluiten van de gesprekken met:

Vic Anciaux, Reeij Masschelein,  Lucienne Vellemans, Mark Grammens, Els Grootaers, Renaat Roels, Jacky Duyck, Marie-Anne Delanote en Anjes Goris.

 

Dankzij hun inzet kunnen we nu luisteren naar de getuigenis van Louis van Geyt over onder meer Vanden Boeynants. 

 

 

 

Wil u ook deelnemen aan dit interviewtraject en samen een mondelinge bron maken? Stel u dan snel kandidaat met een korte motivatiemail naar kathleen.deblauwe@amvb.be  

____________________________________________________________________________

Gedigitaliseerde archiefstukken

Begin januari 2010 startte het AMVB een digitalisering- en archiveringproject in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hierbij werden archiefstukken van Brusselse vrijwilligersverenigingen gedigitaliseerd en online ter beschikking gesteld. Het belang van toegankelijke digitale informatie kan immers niet genoeg worden beklemtoond. Als het niet digitaal is, is het niet en bovendien bepaalt de digitale toegankelijkheid hoe langer hoe meer mee de keuze van de onderzoeksthema’s.

Een van de eerste organisaties waarvan documenten werden gedigitaliseerd is de Koninklijke toneelvereniging De Noordstar - De Leliebloem Brussel. Een overzicht van de andere verenigingen waarvan archiefstukken werden gedigitaliseerd, staat hieronder. Een klik op de naam van de vereniging brengt u naar de catalogus en via "Digitale referentie" komt u bij de gedigitaliseerde stukken in pdf.

Koninklijke toneelvereniging De Noordstar - De Leliebloem Brussl 

Guldenboek
1873-1919    

Brievenboeken
1884-1885
         
1907-1914 

Verslagen en verslagboeken
1885-1889          1889-1895        
1896-1901          1923                  
1923-1924          1924-1927          
1924-1927          1928-1955          
1931-1934          1956-1957     

Ledenblad

De Noordstar - Maandblad 1928-1939
1928          1929          1930          1931          1932         
1933          1935          1937          1938          1939                                    

Overzicht van verenigingen

1. Amateurkunsten: toneel

2. Themagerichte verenigingen

3. Amateurkunsten: muziek

4. Volkskunst en folklore

5. Sport en ontspanning 

6. Derde leeftijd 

7. Onthaalverenigingen

8. Belangenbehartiging

 • Maatschappij van onderlingen bijstand Zoekt Uw Welzijn Ukkel
 • Mutualiteitenvereniging Troost in Nood Neder-Over-Heembeek
 • Vlaamsch Verbond voor Brussel
 • Vlaamsch Economische Coöperatie Brussel

9. Cultuurfondsen en cultuurgerichte verenigingen

 • Davidsfonds Etterbeek
 • Davidsfonds Gouw Brabant
 • Volksmaatschappij De Veldbloem Brussel

10. Arbeidersbeweging en middenveldorganisaties

 • Katholieke Arbeidersvrouwen Ganshoren
 • Christene Vrouwengilde/Katholieke Arbeidersvrouwen Neder-Over-Heembeek
 • Katholieke Werkliedenbond Ganshoren
 • Katholieke Werkliedenbond O.L.V. Van Stokkel Sint-Pieters-Woluwe

11. Liefdadigheid en serviceclubs

 • Marnixring Brussel
 • Marnixring De Geus Brussel
 • Marnixring Kats Brussel
 • Marnixring t' Serclaes Brussel

 
contrat creative commons