Voorwerpencollectie

 

De visie van het AMVB weerspiegelt zich ook in de collectiewerking: de verwerving, het behoud en beheer, de registratie, de documentatie en het onderzoek van de erfgoedcollectie van Nederlandstalige Brusselse organisaties, personen en families maken deel uit van de doelstellingen. Indien noodzakelijk hoort daar ook restauratie bij. De voorwerpencollectie wordt afzonderlijk behandeld als een museumcollectie met een eigen collectieplan en is complementair aan het archief. Ieder collectiestuk wordt zo mogelijk gekoppeld aan een archief.

De belangrijkste deelcollecties die reeds geregistreerd werden in de web-catalogus worden hieronder kort beschreven.

_______________________________________________________________________________

Bond der West-Vlamingen AMVBCollectie vlaggen, vaandels, spandoeken en banieren

De collecties vlaggen, vaandelsspandoeken , vaantjes en banieren zijn hoofdzakelijk afkomstig van toneelverenigingen, gouwbonden, muziekverenigingen, oud-strijdersverenigingen, vlaams-nationalistische organistaties. De collectie bestaat uit een honderdtal exemplaren, waarvan de oudste dateert van 1874.
Bij de vlag, vaandel of banier hoort - naast een vlaggentop - ook nog een vlaggenstok, een vaangordel en een koffer om alles in op te bergen.
 _______________________________________________________________________________

Sint-Michiel AMVB vlaggentopCollectie vlaggentoppen

Geen vlag zonder vlaggenstok en vlaggentop. Het AMVB bezit een kleine collectie vlaggentoppen, lanspunten, beelden en een kroon die de vlaggenstokken versierden.

_______________________________________________________________________________

Collectie beeldenBuls AMVB

De collectie beelden bestaat uit borstbeelden, bas-reliëfsbeelden en koppen. Ze zijn vervaardigd in brons of gips. In hoofdzaak gaat het om personen verbonden met theater of literatuur.

 

_______________________________________________________________________________

maquette schaalmodel KVS AMVBCollectie maquettes

Samen met het archief van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg werd een groot aantal maquettes overgedragen. Naar aanleiding van die overdracht schonk Mon Govaerts die in opdracht van de KVS indertijd een aantal maquettes ontwierp, nog een aantal modellen. Deze maquettes vormen samen met die van andere organisaties de collectie maquettes.
De collectie is zuurvrij verpakt in dozen op maat die het AMVB in samenspraak met de fabrikant ontwierp.

_______________________________________________________________________________

eremetaal medaille AMVBCollectie eremetalen

De collectie eremetalen bestaat uit penningen en insignesmedaillekronen en één medaillekoffer. Het betreft meestal penningen en insinges van gebeurtenissen en evenementen zoals vlaggenstoeten en muziekfestivals. De colelctie bevat ook penningen van personaliteiten.


_______________________________________________________________________________

AMVB Van GriekenCollectie schilderijen, prenten en tekeningen

Het AMVB telt 101 schilderijen, 130 prenten en 98 tekeningen in haar collectie. Het is een verzameling van afbeeldingen van belangrijke personen en Brusselse zichten, of gemaakt door Brusselse kunstenaars.

 

_______________________________________________________________________________

theaterkostuum Dito'Dito AMVB

Collectie kostuums

Het AMVB bezit ook een kleine collectie theaterkostuums en accessoires. Deze zijn afkomstig van het theatercollectief Dito'Dito, van het amateurscollectief De Passanten en van cabaretier Jef Burm. Hieronder vind je ook het kostuum terug van de Volksdansgroep De Garve, de klederdracht van de Sint-Sebastiaan Gilde,  alsook de cape van de 'prins'van de Bond der Limburgers.

_______________________________________________________________________________

Bruisend Brussel AMVBCollectie T-shirts

Deze collectie bestaat uit bedrukte T-shirts die verwijzen naar een (jaarlijkse) activiteit of naar een persoon of een statement.  In deze collectie vinden we ook T-shirts terug die verwijzen naar de zaalvoetbalclub Het Groot Gevaarte. Maar ook het Laatste turnshirtje van het Heilig Hartcollege van Ganshoren.

_______________________________________________________________________________

bierpot AMVBCollectie glas en ceramiek

Het gaat hier om een collectie bierpotten, bierglazen en andere glazen. De mooiste collectie bierpotten is afkomstig van het archief van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Deze bierpotten hingen als decoratie in de foyer. Ze werden exclusief voor de KVS gemaakt. De andere bierpotten en -glazen werden bijeen gebracht naar aanleiding van de tentoonstelling "Bier en Brouwerijen te Brussel". Er werden reeds 87 collectiestukken ingevoerd in de webcatalogus.

_______________________________________________________________________________

trofeeën AMVBCollectie trofeeën

De collectie trofeeën bestaat uit tinnen en porseleinen borden, zilveren of verzilverde al dan niet wisselbekers, hangers, tegels en allerlei andere vormen of materialen. Deze collectie werd nog niet volledig in de webcatalogus ingevoerd.
 _______________________________________________________________________________

sierbord sierborden NCC AMVBCollectie sierborden

De collectie sierborden bestaat uit tinnen en porseleinen borden met opschriften van organisaties met soms de aanleiding van de uitgifte ervan. De belangrijkste stukken werden reeds ingevoerd in de webcatalogus.

 _______________________________________________________________________________

AMVB MeiboomplantingCollectie siertegels en aandenkens

Naast de collectie trofeeën en sierborden bezit het AMVB ook nog een collectie aandenkens en siertegels. Deze collectie voorwerpen gaat van plexi beeldjes over boomschijfjes en siertegels. De collectie kwam voornamelijk tot stand dankzij de volksdansgroep De Garve.

_______________________________________________________________________________

Orde AMVB Leopold IICollectie Onderscheidingen 

De Collectie Onderscheidingen van voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Hendrik Fayat werd ingevoerd in de webcatalogus maar is slechts toegankelijk via intranet. De onderscheidingen kwamen in het AMVB terecht, samen met het archief van de August Vermeylenkring, waarvan hij jaren lang voorzitter was.

 

_______________________________________________________________________________

AMVB straatnaamborden Watermaal-BosvoordeCollectie Straatnaamborden

In 1982 schonk de Socio-Culturele Raad van Watermaal - Bosvoorde een collectie oude straatnaamborden aan het AMVB. Deze collectie kunt u volledig terugvinden in de webcatalogus.

_______________________________________________________________________________

Sint-Michiel AMVB prent grafiekCollectie Coolsaet

Na het overlijden van Jettenaar Jozef Coolsaet, schonk zijn weduwe zijn verzameling "Sint-Michiel" aan het AMVB. Deze verzameling werd ingeschreven als de collectie Coolsaet en bestaat uit allerlei twee- en driedimensionale afbeeldingen van Sint-Michiel. De collectie gaat van munten over sigarettenpakjes, vlaggen, prenten en andere curiosa. Alleen die stukken die betrekking hebben op Brussel werden ingeschreven.

_______________________________________________________________________________

zilverwerk AMVB landjuweel BrabantzonenCollectie Zilverwerk

In 2002 schonk het Centrum voor onderricht en opzoekingen der voedings- en chemische industrie - afgekort COOVI en ook gekend onder de naam Elishout - een aantal collectiestukken zilver tafelgerei aan het AMVB. Omdat deze stukken de stempel van de provincie Brabant droegen, werden ze vervangen door ander tafelgerei.
Daarnaast zijn sommige trofeeën vervaardigd uit zilver, waardoor ze eveneens tot deze collectie behoren.

_______________________________________________________________________________

Jos De MaegdCollectie Jos De Maegd

Jos De Maegd was een schilder, lithograaf en aquarellist (Uden/Nederland 1917 - Sint-Lambrechts-Woluwe, 1992) die les gaf aan de Sint-Lucasschool Brussel. Het AMVB ontving in 1999 twee schilderijen van hem, een uit zijn expressionistische periode en een uit zijn abstracte periode. Het AMVB bezit daarnaast ook enkele attributen van zijn atelier.

_______________________________________________________________________________

AMVB stickersCollectie Stickers

Reeds van bij het begin legde het AMVB een verzameling stickers aan. Deze gaan van extreem rechts naar extreem links, van de plaatselijke vereniging de Bergspelers van Ukkel tot de Vrije Universiteit van Brussel. Een deel van deze collectie werd reeds ingevoerd in de webcatalogus.