Wie is wie?

 

ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR

 

De Algemene Vergadering is een pluralistisch orgaan dat bestaat uit effectieve leden. De vergadering komt minimaal twee maal per jaar samen. Zij bepaalt het beleid en keurt het beleidsplan, het werkingsverslag en het financieel verslag goed.

  • Leden van de AV zijn: Tom Bervoets, Hans Berquin, Daniel Bex, Lieven Boelaert, Greta Boon, Leo Camerlynck, Dirk Christiaens, Bruno Claesen (penningmeester), Philippe Debroe, Kris De Smet, Jari Demeulemeester, Erwin Eysackers (voorzitter), Steph Feremans, Karla Goetvinck, Carlo Jengember, Wies Jespers, Anton Maertens, Wim Meyers (secretaris), Herman Mennekens, André Monteyne, Yvo J.D. Peeters, Marc Platel, Eddy Put, Lode Van Biervliet, Patrick Van De Nieuwenhof, Marc Van Der Biesen, Karl Van Der Straeten en Koen Haspeslagh (waarnemer).

De leden van de Raad van Bestuur worden gekozen uit de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur komt maandelijks samen, bestuurt het AMVB en waakt over de doelstellingen en haar werking. 

  • De Raad van Bestuur is samengesteld uit volgende leden: Tom Bervoets, Daniel Bex, Bruno Claesen (penningmeester), Erwin Eysackers (voorzitter), Steph Feremans, Karla Goetvinck, Anton Maertens, Wim Meyers (secretaris) en Koen Haspeslagh (waarnemer).

 _____________________________________________________________________________

WETENSCHAPPELIJK COMITE

Het AMVB wordt in haar werking ook bijgestaan door een wetenschappelijk comité, samengesteld uit afgevaardigden van verschillende archief- en academische instellingen. Twee keer per jaar komen de stafmedewerkers en de leden samen. Maken deel uit van het wetenschappelijk comité: Marnix Beyen (UA), Luc Boeva (NISE), Chantal Kesteloot (Cegesoma), Ann Mares (BRIO/AMVB), Wim Meyers (AMVB), Hans Vandevoorde (VUB) en Linda Van Santvoort (UGent).

 ______________________________________________________________________________

AMVB-MEDEWERKERS

Het personeel zorgt dat de doelstellingen gerealiseerd worden en rapporteert aan de Raad van Bestuur.


  • Zurab Sakvarelidze – logistiek medewerker
  • Isatu Barrie – poetshulp