Historiek

 

In 1975 rijpte in de schoot van het Karel Bulsfonds het idee om een museum van het Vlaams verenigingsleven van Brussel op te richten. Twee jaar later, op 20 september 1977, zag het Archief en Museum van het Vlaams leven te Brussel vzw (AMVB) het licht. Walther Joye werd voorzitter en Dis Verstraete afgevaardigd bestuurder. Het AMVB stelde zich tot doel alle uitingen en getuigen van het Nederlandstalige karakter van Brussel te verwerven, te inventariseren, bij te houden, te bestuderen en tentoon te stellen.

Een jaar later, in 1978, kreeg het AMVB werkingsmiddelen van de voorloper van de huidige Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC): de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie (NCC). Het AMVB kon met die middelen kantoren huren in Anderlecht en ook personeelsleden aanwerven.

Onder leiding van Hugo Reinhard en Lode Olemans verhuisde het AMVB in 1985 naar kantoren in het hart van Brussel: de Visverkopersstraat. Vanaf de jaren 1990 kreeg het AMVB niet alleen steun van de VGC, ook de Vlaamse Gemeenschap droeg haar steentje bij.

Tijdens het voorzitterschap van Gijs Garré werd in 2000 de directie vernieuwd en profileerde het AMVB zich voortaan meer als archiefinstelling. Twee jaar later werd deze visie versterkt met de aanwerving van een archivaris en een publieksmedewerker. In 2003 verhuisde het AMVB naar de huidige locatie: Arduinkaai 28.

In 2007 vierde het AMVB haar dertigste verjaardag. Dat werd niet alleen gevierd met een groot feest, ook haar naam werd in een nieuw kleedje gestoken. Voortaan stond AMVB voor Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel. Met deze verandering wilde het AMVB zich actief open en ten dienste stellen van het Vlaamse cultuurleven in Brussel. De naamsverandering verdiepte bovendien het acquisitiebeleid.

 

In 2008 kreeg het AMVB het kwaliteitslabel 'Erkend Cultureel Archief' van de Vlaamse Gemeenschap. In 2011 sloot het AMVB een overeenkomst met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (afdeling Brussel). Voortaan kreeg hun genealogisch documentatiecentrum ook onderdak in de leeszaal van het AMVB.


____________________________________________________________________________

AMVB - Voorzitters

1977-1980: Walther Joye
1980-1998: Hugo Reinhard
1998-2004: Gijs Garré
2004-2012: Wim Van der Elst
2012-2014: Jari Demeulemeester
2014-heden: Erwin Eysackers

Afgevaardigd bestuurders

1977-1984: Dis Verstraete
1984-1998: Lode Olemans
1998-2004: Gijs Garré
2004-2009: Wim Van der Elst
2009-2012: Patrick Van den Nieuwenhof